Τις φυσικές καταστροφές δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε...

Μπορούμε όμως να τις αντιμετωπίσουμε αν είμαστε ενημερωμένοι γι' αυτές, αν λάβουμε μέτρα πρόληψης, αν έχουμε ένα σχέδιο δράσης.

Τότε δεν φοβόμαστε, γιατί ξέρουμε πως να προστατέψουμε τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους.

 

 

Χρήσιμες συνδέσεις για το σεισμό:

https://www.oasp.gr/inform/students

https://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html