Ο ερχομός των παιδιών στο νηπιαγωγείο τις πρώτες ημέρες, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Συχνά διακατέχονται από το άγχος του αποχωρισμού από το προστατευμένο οικογενειακό τους περιβάλλον.

     Εμείς οι νηπιαγωγοί οφείλουμε να τα βοηθήσουμε να προσαρμοστούν όσο το δυνατό καλύτερα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούμε ευχάριστες και βοηθητικές δραστηριότητες προσαρμογής!

 

Δραστηριότητες προσαρμογής: