"Τα μπαλόνια της φιλίας"

(Ολοήμερο Τμήμα)

6 Μαρτίου

Ημέρα κατά της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο

 

Στα πλαίσια της ημέρας αυτής και για να κατανοήσουν τα παιδιά τι σημαίνει βία (σωματική ή ψυχολογική) ακούσαμε δυο ιστορίες :


(κάντε κλικ πάνω στο εξώφυλλο για να δείτε και να ακούσετε τις ιστορίες)

 

Αφού συζητήσαμε και αναλύσαμε και τις δύο ιστορίες καταλήξαμε ότι θέλουμε:

- σχολεία ειρηνικά

- χωρίς βία

- χωρίς διχόνοια 

-χωρίς τσακωμούς 

- με αγάπη

- με φιλία

- με συνεργασία

-με αλληλοβοήθεια

- με ευγένεια

 

και κάναμε τα δικά μας μπαλόνια της φιλίας