Γεωμετρικά σχήματα

Δημιουργώ με γεωμετρικά σχήματα: σχεδιάζουμε σε εφημερίδα τετράγωνα, κύκλους, ορθογώνια, τρίγωνα... Τα κόβουμε και τα συνθέτουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια χιονισμένη πόλη!
 
Ατομικές εργασίες - Ολοήμερο Τμήμα