Δανειστική βιβλιοθήκη

Δανειστική βιβλιοθήκη

 
        Στο σχολείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.
Τα παιδιά δανείζονται ένα βιβλίο κάθε τέλος της εβδομάδας.
Με τη δραστηριότητα αυτή προωθούμε την φιλαναγνωσία.
          
 

 

πίσω στο κεντρικό μενού