Επιπλέουν ή βυθίζονται;

 Επιπλέουν ή βυθίζονται;

 
Γεμίσαμε μια λεκάνη με νερό. 
Διαλέξαμε διάφορα αντικείμενα, τα χωρίσαμε  σε κατηγορίες ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα και φτιάξαμε έναν πίνακα. 
Προτού ρίξουμε ένα αντικείμενο στο νερό κάναμε μια πρόβλεψη και τη σημειώναμε στην αντίστοιχη στήλη.
Ρίχνοντας το αντικείμενο στο νερό διαπιστώναμε εάν επιπλέει ή βυθίζεται και σημειώναμε τα συμπεράσματά μας στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.
 
   
 
 
 
 
Τα συμπεράσματά μας!