Ετικέτα ποιότητας

      Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι οι μαθητές του Ολοήμερου Τμήματος και η νηπιαγωγός τους Μαρία Ιωαννίδου, βραβεύτηκαν με την Ετικέτα Ποιότητας για την εργασία τους στο eTwinning έργο με τίτλο "Διασκεδάζοντας με την Αλφαβήτα" που ανέλαβαν τον Απρίλιο 2014.

 

Το έργο τους βραβεύτηκε για δύο βασικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν:

α) η συνεργασία / αλληλεπίδραση των συνεργαζόμενων σχολείων σε όλες τις φάσεις του έργου (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, προβολή) σε επίπεδο εκπαιδευτικών και μαθητών

β) η χρήση των ΤΠΕ για την υλοποίηση του έργου (παραγωγή αποτελεσμάτων) και για την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας των εταίρων, τα οποία στο συγκεκριμένο έργο διαφαίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό

Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α !