Καιρός

Καιρός

 Παρατηρούμε τον καιρό καθημερινά και καταγράφουμε τις καιρικές συνθήκες στον υπολογιστή (στο πρόγραμμα Excel).

Στο τέλος κάθε μήνα τυπώνουμε τον καιρό του μήνα και συγκρίνουμε με τους προηγούμενους.

Μ' αυτό τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε τις εναλλαγές των εποχών!!!

 

 

πίσω στο κεντρικό μενού