Κανονισμός λειτουργίας

8ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς

Κανονισμός Λειτουργίας

 

   Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες καθημερινά. Μαθαίνουν, παίζουν, χαίρονται, δημιουργούν, συνεργάζονται. Πολλές φορές όμως αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.

   Η σχολική ζωή καλό είναι να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως μια ασφαλής κοινότητα μάθησης.

   Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου.

 

Άφιξη στο σχολείο

   Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.00 π.μ. έως τις 8.15 π.μ.

   Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

   Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, εισέρχονται μέσα στο χώρο του Νηπιαγωγείου και παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό.

   Σε καμία περίπτωση δεν τα αφήνουν στον αύλειο χώρο του σχολείου για να εισέλθουν μόνα τους.

   Στις 8.30 π.μ. η πόρτα της αυλής κλειδώνει για λόγους ασφαλείας.

 

Αναχώρηση από το σχολείο

   Η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο γίνεται στις 12.15 έως 12.30 για τους μαθητές του κλασσικού τμήματος και 15.45 έως 16.00 για τους μαθητές του ολοήμερου τμήματος.

   Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την εγγραφή τους.

   Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους.

   Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

 

Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις

   Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές καλό θα ήταν να μην απουσιάζουν από αυτές αν δεν έχουν σοβαρό λόγο.

   Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς τους γονείς και γραπτή έγκρισή τους.

   Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου και της 17ης Νοέμβρη γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών των δυο τμημάτων και ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου γίνεται με την παρουσία των γονέων.

   Στις Εθνικές γιορτές μετά τη λήξη της γιορτής αποχωρούν τα παιδιά και δεν λειτουργεί το Ολοήμερο.

 

Μαθητές

   Η φοίτηση των νηπίων είναι υποχρεωτική.

   Καλό θα ήταν οι μαθητές να μην απουσιάζουν χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα.

   Σε περίπτωση αποχώρησης τους πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώνεται η νηπιαγωγός το πρωί της ίδια μέρας και μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος.

   Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες. Επίσης να είναι άνετο για την διευκόλυνσή τους στην τουαλέτα και τα παπούτσια τους ευκολοφόρετα (προτείνονται αυτά με τα χριτς-χρατς).

Τα παιδιά να μη φορούν κοσμήματα αξίας.

Τα παιδιά ερχόμενα στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να αυτοεξυπηρετούνται στην τουαλέτα.

Στο διάλειμμα μαθητές και νηπιαγωγοί βρίσκονται στην αυλή του σχολείου και δεν παραμένει κανείς μέσα στις αίθουσες.

Πάρτυ γενεθλίων με τούρτα στο νηπιαγωγείο δεν γίνεται. Σε περίπτωση γενεθλίων το παιδί μπορεί να κεράσει τους συμμαθητές του ατομικά γλυκά.

 

Διδακτικό προσωπικό

   Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

   Φροντίζουν για την καλή λειτουργία της τάξης τους.

   Ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών, τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά.

   Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους, με τη χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων και Η/Υ.

   Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές τους.

   Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης μέσα στις αίθουσες του νηπιαγωγείου αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

   Σε περίπτωση συμμετοχής τους σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου αυθημερόν πριν από τις 8 π.μ.

   Αξιοποιούν τη σχολική ιστοσελίδα προς όφελος των μαθητών τους και για επικοινωνία με τους γονείς έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτή.

 

Γονείς και κηδεμόνες

   Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει το Νηπιαγωγείο να γνωρίζει ποιος από τους δυο γονείς έχει την κηδεμονία.

   Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με την δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.

   Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τη νηπιαγωγό της τάξης.

   Οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου του σχολείου και στη σχολική ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές.

   Οφείλουν να γνωστοποιούν εμπιστευτικά στη νηπιαγωγό της τάξης και στην προϊσταμένη κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, νέο μωρό κ.λπ.), προκειμένου η νηπιαγωγός να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και τις αδυναμίες του και να δουλέψει πάνω σ' αυτές.

   Καλό θα ήταν να ενημερώνουν τις νηπιαγωγούς για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση τους με τη διαβεβαίωση ότι θα τηρείται η απαραίτητη εχεμύθεια.

   Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν κάποιος μαθητής δημιουργεί πρόβλημα πρέπει να το συζητούν πρώτα με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και στη συνέχεια – αν δεν επιλυθεί- με την Προϊσταμένη.

   Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που δυσαρεστεί, προβληματίζει ή ενοχλεί τους γονείς σε σχολικό επίπεδο θα πρέπει να το συζητούν με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και την Προϊσταμένη.

 

 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!