Με αφορμή ένα παραμύθι...

 

 

 

 

 

"Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο"

 

Ακούμε και τραγουδάμε το τραγούδι

"Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο"

Ζωγραφίζουμε αποσπάσματα από το τραγούδι: