Οι ευρωπαϊκές μας συνεργασίες

Οι ευρωπαϊκές μας συνεργασίες

Το νηπιαγωγείο μας τη σχολική χρονιά 2014-15 συμμετέχει σε δύο eTwinning έργα:

 

 

1.  "The child in his element" (Το παιδί στο στοιχείο του) - Περιβαλλοντική εκπαίδευση

 

2.  "Civil society in the world. Today-tomorrow-forever" (Κοινωνία πολιτών του κόσμου. Σήμερα-αύριο-για πάντα) - Κοινωνικο - πολιτισμική εκπαίδευση