Οι κανόνες της τάξης μου

Για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε αρμονικά στη σχολική τάξη και να απολαμβάνουμε την καθημερινότητά μας στο νηπιαγωγείο με χαρά,

συμφωνούμε κάποιους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουμε όλοι!

 

Ολοήμερο Τμήμα

 

 

Κλασσικό Τμήμα

 

 

Απαραίτητοι είναι και οι κανόνες για τη χρησιμοποίηση της τουαλέτας, έτσι ώστε να προσέχουμε την καθαριότητα και την υγιεινή μας αλλά και τυχόν ατυχήματα

 

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών και πόσο άσχημα πράγματα μπορούν να κάνουν τα χεράκια μας, που στενοχωρούν ή πονούν τους φίλους μας... και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγουμε

 

 

3 μαγικές λεξούλες...

που αν τις χρησιμοποιούμε συχνά γινόμαστε αγαπητοί σε όλους και δημοφιλείς στους φίλους μας