Σπορά

Δράσεις σχολ. έτους 2013-14

 

Μιλάμε για τη σπορά και φυτεύουμε σπόρους

 

...και να τα αποτελέσματα των κόπων μας!!!