Ταξίδι στη χώρα χωρίς σχολεία

Κουκλοθέατρο:

"Ταξίδι στη χώρα χωρίς σχολεία"

(από το περιοδικό Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού, Τεύχος 41)