Τα προτερήματά μου

(Κλασσικό τμήμα)

Ανιχνεύουμε στον εαυτό μας 5 θετικά χαρακτηριστικά...

Τα παρουσιάζουμε στους συμμαθητές μας...

Φτιάχνουμε την παλάμη του χεριού μας και σε κάθε δαχτυλάκι γράφουμε αυτά τα προτερήματα...

Φτιάχνουμε με την παλάμη ένα λουλούδι (όπως συμφωνούμε ότι πρέπει να αναπτύσσονται αυτά τα καλά που έχει ο καθένας μας)

 

Να και η αφίσα μας!!!!!!