Φύλλα

Δράσεις σχολ. έτους 2013-14

 

Φύλλα  Φθινοπωρινά

Παρατηρούμε τα δέντρα στην αυλή του σχολείου μας και συλλέγουμε φύλλα.
Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες για το φθινόπωρο μέσα στην τάξη και ομαδικές φθινοπωρινές δημιουργίες.
 
Τα δέντρα της αυλής μας
 
 
 
 
 
Συλλέγουμε ξερά και κίτρινα φύλλα...
 
 
 
 
 
...για να συνθέσουμε φθινοπωρινές δημιουργίες!