Χειμωνιάτικα φρούτα

Χρωματίσαμε τα φρούτα του χειμώνα