Χιόνι

Δράσεις σχολ. έτους 2013-14
 

        Χιόνι       

 
Το χιόνι που έπεσε, μας έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθούμε με την αλλαγή του καιρού, την πτώση της θερμοκρασίας, να κάνουμε πειράματα για την τήξη και φυσικά να ασχοληθούμε
...με
 χιονάνθρωπους !!!!!
 
 
 
  Ομαδική εργασία - Τμήμα Κλασσικό   
 
 
 
 
 

  Ομαδική εργασία - Τμήμα Ολοήμερο